Circulaire en FAQ Covid19 over grensoverschrijdende arbeid

Europa
22/06/20

België heeft akkoorden getekend met Duitsland, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland waarin de regeling werd bepaald die van toepassing is voor bezoldigingen van werknemers die gedwongen werden hun activiteit uit te oefenen van thuis uit (vb. telewerk) na de maatregelen die werden genomen voor de bestrijding van de verspreiding van COVID-19. Deze akkoorden introduceren een fictie volgens dewelke de betrokken personen geacht worden hun werk te hebben verricht in de Staat waar ze gewerkt zouden hebben zonder dergelijke maatregelen. De grensarbeiders die een beroep kunnen doen op deze fictie kunnen hier de antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

Klik hier voor bron.