Lagere BTW voor horeca

kok in restaurant
14/07/20

Tot het pakket fiscale maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, hoort ook een BTW-verlaging voor de horeca. Het tarief daalt tijdelijk – tot et einde van het jaar – van 12% (of 21%) tot 6% voor maaltijden en drank, met uitzondering van alcohol.

Tot voor kort moest de horeca een BTW-tarief van 12% toepassen als het ging om maaltijden en 21% voor de drank. Voor afhaalmaaltijden werd slechts 6% BTW aangerekend omdat er dan geen sprake is van een “dienst”. Zonder de bediening en het ter beschikking stellen van accommodatie of infrastructuur wordt die handeling voor de BTW beschouwd als een gewone levering van voedingsproducten, en dat is onderworpen aan het verlaagd tarief van 6% (met uitzondering van alcoholische dranken).

Afhaal was al 6%

Voor afhaalmaaltijden verandert er niets. Dat was dus ook niet nodig.

De nieuwigheid bestaat erin dat het tarief van 6% nu ook van toepassing is voor restaurantdiensten en cateringdiensten. Restaurantdiensten omvatten eveneens het schenken van een drankje in een café. Of het verkopen van een pakje chips voor verbruik ter plaatse, zelfs als de caféganger er geen drankje bij bestelt. Ook de verhuur van een feestzaal waar eten en/of drank geserveerd wordt, en met bediening, valt onder een restaurantdienst. Idem voor een ontbijt in een hotel of B&B. Ook een foodtruck, een kraam op een festival of een zelfbedieningsrestaurant is voor de BTW een “restaurant”. De fiscus haalt zelfs het voorbeeld van een begrafenismaal aan als “restaurantdienst”. Een cateringdienst houdt in dat de maaltijd niet ter plaatse geserveerd wordt, in de uitbating van de exploitant, maar elders, bijvoorbeeld in een feestzaal die eigendom is van een derde.

Alcohol is uitzondering

Alcoholische dranken (bier en sterke drank) vallen niet onder de tariefverlaging. Die blijven onderworpen aan het tarief van 21%. Als er bij de maaltijd alcoholische dranken geserveerd worden, zal de prijs dus voor BTW-doeleinden opgesplitst moeten worden. De fiscus zegt er echter niet bij of dat ook op forfaitaire wijze mag gebeuren.

De BTW-verlaging is beperkt in de tijd. Het 6%-tarief is van toepassing van 8 juni 2020 (de dag dat de horeca opnieuw open mocht) tot 31 december 2020.

GKS aanpassen

Omdat de maatregel maar tijdelijk is, eist de fiscus niet dat er nieuwe BTW-bonnetjes gedrukt worden. Het is zelfs toegelaten om op het lijntje voor het tarief van 12%, de “12%” te doorstrepen en manueel te vervangen door “6%”.

Wie (verplicht of vrijwillig) werkt met een zogenaamde witte kassa (geregistreerd kassasysteem of GKS), moet wel de nodige aanpassingen doorvoeren. Maaltijden die tot nu toe gekoppeld waren aan de code voor het tarief van 12%, moeten nu gekoppeld worden aan de code voor het tarief van 6%. Het is niet de bedoeling omgekeerd te werk te gaan, namelijk een nieuw tarief koppelen aan de codes om zo de koppelingen van de producten aan elke code ongewijzigd te kunnen laten. Gemakkelijkheidshalve de toets voor afhaalmaaltijden gebruiken voor ter plaatse geserveerde maaltijden, is ook al uit den boze voor de fiscus.

Het is daarentegen wel aanvaardbaar om, in afwachting van de aanpassing, een herberekening achteraf te doen van de BTW die verschuldigd was in de tussenperiode , dus aan het tarief van 6% in plaats van 12% of 21%. De boekhouder kan dat doen, suggereert de fiscus, op basis van de gegevens die het systeem geregistreerd heeft (o.a. dagrapporten) en op voorwaarde dat de bewijsstukken goed bijgehouden worden.

 

Bron: Circulaire nr. 2020/C/86 van 29 juni 2020