Onbelast schenken nog mogelijk tot 1 december 2020

Nederlandse kazen
17/07/20

Het wetsvoorstel van 17 juni 2020 om de zogenaamde “kaasroute” af te sluiten voorziet dat de inwerkingtreding van de wet op 1 december 2020. Op grond van de huidige informatie is het dus nog tot 30 november 2020 mogelijk om roerend vermogen te schenken via de buitenlandse notaris zonder schenkbelasting te betalen.

De schenking van roerende goederen (al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik) voor de Nederlandse notaris zonder betaling van schenkbelasting nadert het eindpunt van haar populariteit. Via deze zogenaamde “kaasroute” kan men roerend vermogen (spaargelden, deelbewijzen maatschap, enz.) schenken voor een buitenlandse notaris zonder betaling van schenkbelasting indien deze schenking niet ter registratie wordt aangeboden in België. Let wel, hierbij moet steeds rekening gehouden worden met een wachttermijn van drie jaar (wellicht binnenkort vier jaar) vanaf de schenking: het risico bestaat dat erfbelasting zal verschuldigd zijn in geval van overlijden van de schenker binnen deze periode.

Tot op heden moeten enkel overdrachten van onroerend goederen verleden voor buitenlandse notarissen verplicht geregistreerd worden in België. Met het wetsvoorstel van de CD&V sluit nu ook het net rond schenkingen van roerend vermogen. Het blijft nog steeds mogelijk om de schenking van roerende activa (zowel in volle eigendom als met voorbehoud van vruchtgebruik) te laten verlijden voor een buitenlandse notaris, maar deze schenking zou tevens onderworpen zijn aan een verplichte registratie bij de bevoegde Belgische fiscale administratie. De tarieven van registratierecht van toepassing op roerende schenkingen voor het Vlaamse Gewest zijn de volgende:

  • 3% voor verkrijging in rechte lijn (en stief- en zorgkinderen) en tussen partners
  • 7% voor verkrijging door andere personen.

De registratie heeft tot gevolg dat in principe geen erfbelasting meer verschuldigd zal zijn, zelfs niet indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar (wellicht binnenkort vier jaar) na de schenking.

Schenkingen die niet voor notaris gebeuren (bijvoorbeeld een bankgift), worden alsnog niet geviseerd.

De Nederlandse notarissen gaan dus hoogstwaarschijnlijk een druk najaar tegemoet. Wenst u nog van deze fiscaal voordelige weg om roerend vermogen te schenken zonder schenkbelasting, neem contact op met ons kantoor en wij staan u bij om een correcte en fiscaal interessante vermogensplanning op maat van uw wensen op te zetten.