Verlenging versoepelingsmaatregelen COVID 19

Invloed van corona op termijnen
13/05/20

14/04/2020 - Algemene vergadering

De bijzondere regeling voor de organisatie van algemene vergaderingen zoals voorzien in het volmachtbesluit van 9 april 2020, wordt verlengd tot 30 juni 2020. Bijgevolg kunnen vennootschappen en verenigingen die vóór deze datum een vergadering moeten bijeenroepen, zich hierop beroepen.

Er verandert hiermee niets aan de uiterste datum voor de organisatie van de jaarvergadering: maximaal 10 weken uitstel na de uiterste wettelijk toegelaten datum is mogelijk. Indien het boekjaar op 31 december 2019 wordt afsloten, kan de jaarvergadering tot 8 september 2020 worden uitgesteld.

Verlenging bepaalde termijnen zoals voorzien in KB nr. 2 van 9 april 2020

De verlenging van (i) verjaringstermijnen, (ii) van de andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen, (iii) van de termijnen van rechtspleging en (iv) van de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, zoals bepaald in het K.B. nr. 2 van 9 april 2020, werd met het K.B. van 29 april 2020 voortgezet, meer concreet:

(i) verjaringstermijnen en (ii) andere termijnen om een vordering in rechte in te stellen voor een burgerlijke rechtbank, die verstrijken in de periode van 9 april 2020 t.e.m. 17 mei 2020, worden van rechtswege verlengd met 1 maand na afloop van die periode (dus t.e.m. 17 juni 2020);

(iii) er is niet voorzien in een verdere verlenging van de termijnen van rechtspleging en de termijnen om een rechtsmiddel in te stellen. Kortom, voor conclusietermijnen en voor termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden (beroep, verzet, derdenverzet) die verstrijken tussen 9 april 2020 en 3 mei 2020, verstrijkt de termijn op 3 juni 2020.

Alle pleitzittingen tussen 11 april 2020 en 17 juni 2020, waarin alle partijen conclusies hebben neergelegd, worden van rechtswege in beraad genomen op basis van de overgelegde conclusies en stukken, zonder mondeling pleidooi.